Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: 2 John

Chapter 1

1 o presbuteros eklektê kuria kai tois teknois autês ous egô agapô en alêtheia kai ouk egô monos alla kai pantes oi egnôkotes tên alêtheian

2 dia tên alêtheian tên menousan en êmin kai meth êmôn estai eis ton aiôna

3 estai meth s=umôn abt=êmôn charis eleos eirênê para theou patros kai para tsb=kuriou iêsou christou tou uiou tou patros en alêtheia kai agapê

4 echarên lian oti eurêka ek tôn teknôn sou peripatountas en alêtheia kathôs entolên elabomen para tou patros

5 kai nun erôtô se kuria ouch ôs entolên bs=graphôn t=graphô tsb=soi kainên a=graphôn a=soi alla ên eichomen ap archês ina agapômen allêlous

6 kai autê estin ê agapê ina peripatômen kata tas entolas autou autê tsb=estin ê entolê a=estin kathôs êkousate ap archês ina en autê peripatête

7 oti polloi planoi a=exêlthon tsb=eisêlthon eis ton kosmon oi mê omologountes iêsoun christon erchomenon en sarki outos estin o planos kai o antichristos

8 blepete eautous ina mê a=apolesête tsb=apolesômen a eirgasametha alla misthon plêrê a=apolabête tsb=apolabômen

9 pas o a=proagôn tsb=parabainôn kai mê menôn en tê didachê tou christou theon ouk echei o menôn en tê didachê tsb=tou tsb=christou outos kai ton patera kai ton uion echei

10 ei tis erchetai pros umas kai tautên tên didachên ou pherei mê lambanete auton eis oikian kai chairein autô mê legete

11 o tsb=gar legôn a=gar autô chairein koinônei tois ergois autou tois ponêrois

12 polla echôn umin graphein ouk ab=eboulêthên ts=êboulêthên dia chartou kai melanos alla elpizô a=genesthai tsb=elthein pros umas kai stoma pros stoma lalêsai ina ê chara êmôn tsb=ê peplêrômenê a=ê

13 aspazetai se ta tekna tês adelphês sou tês eklektês tsb=amên