Back to top

HOLY BIBLE: Greek: Combined: Philemon

Chapter 1

1 paulos desmios christou iêsou kai timotheos o adelphos philêmoni tô agapêtô kai sunergô êmôn

2 kai apphia tê a=adelphê tsb=agapêtê kai archippô tô sustratiôtê êmôn kai tê kat oikon sou ekklêsia

3 charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn kai kuriou iêsou christou

4 eucharistô tô theô mou pantote mneian sou poioumenos epi tôn proseuchôn mou

5 akouôn sou tên agapên kai tên pistin ên echeis pros ton kurion iêsoun kai eis pantas tous agious

6 opôs ê koinônia tês pisteôs sou energês genêtai en epignôsei pantos agathou tou en ab=êmin ts=umin eis christon tsb=iêsoun

7 as=charan bt=charin gar tsb=echomen pollên a=eschon kai paraklêsin epi tê agapê sou oti ta splagchna tôn agiôn anapepautai dia sou adelphe

8 dio pollên en christô parrêsian echôn epitassein soi to anêkon

9 dia tên agapên mallon parakalô toioutos ôn ôs paulos presbutês nuni de kai desmios tsb=iêsou christou a=iêsou

10 parakalô se peri tou emou teknou on egennêsa en tois desmois tsb=mou onêsimon

11 ton pote soi achrêston nuni de a=[kai] soi kai emoi euchrêston

12 a=1:12 on anepempsa a=soi tsb=1:12 tsb=su tsb=de auton ab=tout ab=estin ts=toutestin ta ema splagchna tsb=proslabou

13 on egô eboulomên pros emauton katechein ina uper sou tsb=diakonê moi a=diakonê en tois desmois tou euaggeliou

14 chôris de tês sês gnômês ouden êthelêsa poiêsai ina mê ôs kata anagkên to agathon sou ê alla kata ekousion

15 tacha gar dia touto echôristhê pros ôran ina aiônion auton apechês

16 ouketi ôs doulon all uper doulon adelphon agapêton malista emoi posô de mallon soi kai en sarki kai en kuriô

17 ei oun ab=me ts=eme echeis koinônon proslabou auton ôs eme

18 ei de ti êdikêsen se ê opheilei touto emoi a=elogga tsb=ellogei

19 egô paulos egrapsa tê emê cheiri egô apotisô ina mê legô soi oti kai seauton moi prosopheileis

20 nai adelphe egô sou onaimên en kuriô anapauson mou ta splagchna en a=christô tsb=kuriô

21 pepoithôs tê upakoê sou egrapsa soi eidôs oti kai uper a=a tsb=o legô poiêseis

22 ama de kai etoimaze moi xenian elpizô gar oti dia tôn proseuchôn umôn charisthêsomai umin

23 a=aspazetai tsb=aspazontai se epaphras o sunaichmalôtos mou en christô iêsou

24 markos aristarchos dêmas loukas oi sunergoi mou

25 ê charis tou kuriou tsb=êmôn iêsou christou meta tou pneumatos umôn tsb=amên t=[pros t=philêmona t=egraphê t=apo t=rômês t=dia t=onêsimou t=oiketou]